เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.

HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน) - XLTV190217

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)

รหัสสินค้า: XLTV190217
HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)

  เดินทางช่วง
  11 มิ.ย. 63 - 3 ม.ค. 64 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

  ช่วงวันเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  25 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  8 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 12,999 16,499 แสดง - 20
  3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 13,999 17,499 แสดง - 20
  31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 18,999 22,499 แสดง - 20

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)
  HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)
  ราคาเริ่มต้น 12,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน