เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.
HOTLINE
02-079-5088-90

ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5D3N - XLTV192478

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5D3N

รหัสสินค้า: XLTV192478
ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5D3N

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
17 ต.ค. 62 - 22 มี.ค. 63 ( 63 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 34
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 25
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 20
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 40
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 20
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 20
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 20
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 30
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 20
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 25
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 20
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 20
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 20
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 14,878 19,378 แสดง - 20
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 13,878 18,378 แสดง - 32
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 25
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 25
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 25
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 17,878 23,378 แสดง - 31
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 15,878 20,378 แสดง - 31
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 13,878 18,378 แสดง - 31
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 14,878 19,378 แสดง - 31
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 16,878 22,378 แสดง - 31
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 22,878 29,378 แสดง - 31
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 22,878 29,378 แสดง - 31
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 25,878 32,378 แสดง - 31
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 25,878 32,378 แสดง - 31
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25,878 32,378 แสดง - 31
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 25,878 32,378 แสดง - 31
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 19,878 26,378 แสดง - 31
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 14,878 19,378 แสดง - 31
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 60
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 17,878 23,378 แสดง - 31
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 13,878 18,378 แสดง - 31
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 15,878 20,378 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5D3N
ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5D3N
ราคาเริ่มต้น 13,878
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน