เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.
HOTLINE
02-079-5088-90

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์นาโกย่า 13 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด XLTV191655

HJN-XJ53-A03 HAPPY NAGOYA FUJI SHIRAKAWAGO เที่ยวเต็ม UPDATE 30/05/19

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • ไฮไลท์ วันแรก จุดนัดหมาย 20.30 น. ( -- / -- / --) วันที่สอง AIR ASIA X 23.55 - 07.45 น. เที่ยวบินที่ XJ638 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ –ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ล่องเรือหงส์-ออนเซ็น (-/SET BOX/D) Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรือเทียบเท่า วันที่สาม โอชิโนะฮักไก– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โออิชิปาร์ค–ปราสาทมัตสึโมโต้ –อิออนมอลล์ (B / L / อิสระ) ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สี่ ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ B / L / อิสระ) ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ห้า สนามบินนาโงย่า - กรุงเทพฯ AIR ASIA X 09.00 - 13.00 น. เที่ยวบินที่ XJ639 ( B / -- / --)
  • ช้อปปิ้งย่านโอสุ
เดินทางช่วง
28 ส.ค. - 1 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
18,876
ทัวร์โค๊ด XLTV192520

JXW29โอซาก้าสละโสด โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า Unseen หินแต่งงาน 6D4N

  • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ส.ค. - 20 ต.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
27 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
3 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
10 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
20,880