เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.
HOTLINE
02-079-5088-90

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ 13 พีเรียดจาก จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด XLTV190282

PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPY 6D4N

  • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 26 ก.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
47,999
ทัวร์โค๊ด XLTV190380

PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6D4N

  • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 26 ก.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
47,999
ทัวร์โค๊ด XLTV191142

PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPY 6D3N

  • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 26 ก.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
47,999
ทัวร์โค๊ด XLTV191803

PNZ02-MH PRO NEW ZEALAND SPRING SEASON 6D3N

  • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
11 ต.ค. - 9 ธ.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
51,999
ทัวร์โค๊ด XLTV192011

Beautiful of Kiwi Land นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6DAYS 3NIGHTS โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

  • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
24 ต.ค. - 25 ธ.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
24 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
8 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
2 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
69,888