เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.
HOTLINE
02-079-5088-90

มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX) - XLTV192317

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

รหัสสินค้า: XLTV192317
มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

เดินทางช่วง
24 ต.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 6,890 9,890 แสดง - 16
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 6,890 9,890 แสดง - 32
7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 6,890 9,890 แสดง - 32
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 5,890 8,890 แสดง - 16
Sold Out
21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 6,890 9,890 แสดง - 32
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 32
12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 16
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 32
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง - 32
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 11,890 14,890 แสดง - 32
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 13,890 16,890 แสดง - 16
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 13,890 16,890 แสดง - 32

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)
มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)
ราคาเริ่มต้น 5,890
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน