เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.

(VIT-WH02-FD) WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN 4 DAYS (ไฟล์ทเช้า-เที่ยง) - XLTV194545

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

(VIT-WH02-FD) WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN 4 DAYS (ไฟล์ทเช้า-เที่ยง)

รหัสสินค้า: XLTV194545
(VIT-WH02-FD) WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN 4 DAYS (ไฟล์ทเช้า-เที่ยง)

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
10 ก.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 ( 41 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
10 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
17 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
24 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 12,500 15,400 แสดง - 39
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 12,900 15,800 แสดง - 26
31 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 11,900 13,800 แสดง - 34
7 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 - - แสดง - 44
14 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 34
3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
11 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
1 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 12,500 15,400 แสดง - 31
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 12,900 15,800 แสดง - 31
15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 12,900 15,800 แสดง - 39
23 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 14,500 17,400 แสดง - 39
29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
27 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 13,900 16,800 แสดง - 34
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 13,900 16,800 แสดง - 39
11 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 12,500 15,400 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

(VIT-WH02-FD) WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN 4 DAYS (ไฟล์ทเช้า-เที่ยง)
(VIT-WH02-FD) WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN 4 DAYS (ไฟล์ทเช้า-เที่ยง)
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน